top of page

NEWS

Be informed and get updates from us all the time. Subscribe to our newsletter and receive your regular portion of news directly to your email inbox. Subscribe by clicking here .

1f1e8-1f1ff_edited.png

Doprodej kávy

Udělejte si radost výbornou kávou z Ugandy.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Coffee sale

Enjoy our excellent coffee from Uganda.

Image-empty-state.png

1. 3. 2024

1f1e8-1f1ff_edited.png

MEDIDAYS 2024

EMOTER se podílí na organizaci lékařské konference MEDIDAYS 2024, která proběhne 19. 1. 2024 v prostorách Vienna House Andel's Prague. Uvidíme se tam?

1f1ec-1f1e7_edited.png

MEDIDAYS 2024

EMOTER participates in the organization of the medical conference MEDIDAYS 2024, which will take place on January 19, 2024 in Vienna House Andel's Prague. Are we going to see you there?

Image-empty-state.png

5. 1. 2024

1f1e8-1f1ff_edited.png

Značka kvality od Evropského sboru solidarity

Získali jsme Značku kvality Evropského sboru solidarity

1f1ec-1f1e7_edited.png

Quality Label from the European Solidarity Corps

We received the European Solidarity Corps Quality Label

Image-empty-state.png

21. 3. 2022

1f1e8-1f1ff_edited.png

MEDIDAYS 2023

EMOTER se podílí na organizaci lékařské konference MEDIDAYS 2023, která proběhne 20. - 21. 1. 2023 v prostorách Vienna House Andel's Prague. Uvidíme se tam?

1f1ec-1f1e7_edited.png

MEDIDAYS 2023

EMOTER participates in the organization of the medical conference MEDIDAYS 2023, which will take place on January 20 - 21, 2023 in Vienna House Andel's Prague. Are we going to see you there?

Image-empty-state.png

13. 1. 2023

1f1e8-1f1ff_edited.png

Benefiční běh pro EMOTER

Letos se po 3 letech čekání opět uskutečnila Vinohradská trojka - benefiční běh 3. lékařské fakulty. Běhu se zúčastnilo 215 studentů a zaměstnanců 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A o to krásnější bylo, že výtěžek z celé akce putuje EMOTERu.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Charity run for EMOTER

This year, after 3 years of waiting, Vinohradská Trojka took place again - a charity run of the 3rd Faculty of Medicine. 215 students and employees of the faculty took part in the run. And it was all more beautiful that the proceeds from the whole event went to EMOTER.

Image-empty-state.png

28. 5. 2022

1f1e8-1f1ff_edited.png

Čeští lékaři ošetřili ve spolupráci s MZV ČR téměř 7000 lidí

Čeští lékaři ošetřili v Ugandě ve spolupráci s MZV ČR téměř 7000 lidí. Skupina mediků a mladých lékařů zvaná EMOTER organizuje lékařské výjezdy, kterými zajišťuje zdravotní péči v odlehlých částech Ugandy již přes 2 roky.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Czech doctors with the Czech Ministry of Foreign Affairs treated 7000 people.

Young Czech medical doctors help in remote locations in Uganda. EMOTER organization with a support of the Czech Ministry of Foreign Affairs treated during the last two years more than 7000 people.

Image-empty-state.png

22. 11. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Lenka Karahutová a EMOTER v reportáži ČT

Naše ředitelka Lenka krátce po návratu ze záříjového výjezdu natočila s ČT reportáž o tom, jak takový výjezd vypadá a co vše obnáší. Pusťte si krátký vhled do naší práce. Odkaz: bit.ly/ctreportaz

1f1ec-1f1e7_edited.png

Lenka Karahutova and EMOTER in a Czech TV reportage

Shortly after returning from the September medical outreach, our CEO Lenka filmed a reportage with the Czech Television about the outreach and what such a trip looks like and what it entails. Get a brief insight into our work. Link: bit.ly/ctreportaz

Image-empty-state.png

12. 10. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Lékařská péče za desetikačku: Podcast se spoluzakladatelem EMOTERu

Spoluzakladatel EMOTERu Petr Janota popisuje, jak vypadá lékařská péče v Ugandě. Mluví i o své práci školitele v neziskovce Loono a jako bonus se dozvíte, proč by Petr chtěl mít svůj vinohrad a proč mu jeho vysněné povolání venkovského lékaře v něčem připomíná práci v Ugandě.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Medical care for a dime: Podcast with the co-founder of EMOTER

EMOTER co-founder Petr Janota describes what medical care in Uganda looks like. He also talks about his job as a trainer in the non-profit Loono, and as a bonus you will learn why Petr would like to have his own vineyard and why his dream job of a country doctor reminds him of working in Uganda.

Image-empty-state.png

14. 9. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Vyšel o nás článek na Novinky.cz: Lékařka ze Strakonic bojuje s covidem v Ugandě.

Příběhy lékařů, kteří se přidali k velkým organizacím, jako jsou Lékaři bez hranic nebo Červený kříž, a rozjeli se léčit do těch nejvzdálenějších koutů planety, nejsou neobvyklé. Ten Lenky Karahutové je jiný. Celý článek si můžete přečíst na: https://bit.ly/novinky-emoter

1f1ec-1f1e7_edited.png

New article published about us: A doctor from Strakonice is fighting covid in Uganda.

The stories of doctors who joined large organizations, such as Médecins Sans Frontières or the Red Cross, and set out to heal in the farthest corners of the planet are not uncommon. Lenka Karahutova's is different. You can read the whole article at: https://bit.ly/novinky-emoter

Image-empty-state.png

10. 8. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Vyšlo třetí číslo našeho zpravodaje

S radostí vám představujeme třetí číslo našeho zpravodaje Notes.ug, zápisník z Ugandy. Zjistěte, odkud vzešlo království Buganda a poznejte blíže ugandskou kulturu. A dokážete uhodnout typickou ugandskou hádanku?

1f1ec-1f1e7_edited.png

The third issue of our bulletin has been published

We are pleased to present the third issue of our bulletin Notes.ug - a notebook from Uganda. Find out where the kingdom of Buganda came from and learn more about Ugandan culture. And can you guess the typical Ugandan puzzle?

Image-empty-state.png

25. 5. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Jen díky vám jsme spolu na Donio vybrali více než 55 000 Kč

Za pouhých 35 dní se nám spolu s vámi podařilo vybrat takovou částku, která nám umožní uspořádat další výjezd do Ugandy. Rádi bychom tímto poděkovali všem 105 přispěvatelům, kteří to umožnili.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Only thanks to you we have raised over 55,000 CZK via Donio

In just 35 days, with you we have managed to raise an amount that will allow us to organize another outreach to Uganda. We would like to thank all 105 contributors who made this possible.

Image-empty-state.png

24. 5. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Naše ředitelka Lenka představila EMOTER divákům na Youtube

Na populárním youtubovém kanálu Santóše Samuela Rajpoota je od včerejšího dne dostupné video s naší ředitelkou Lenkou. Santóš je student 3.LF UK, který představuje veřejnosti, jaké jsou nástrahy studia medicíny, a poskytl nám svůj virtuální prostor na YouTube, za což mu velmi děkujeme.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Our CEO Lenka introduced EMOTER to the viewers on Youtube

A video with our CEO Lenka is now available on the popular YouTube channel of Santóš Samuel Rajpoot. Santóš is a student at the 3rd Faculty of Medicine, who introduces the public to the pitfalls of studying medicine. And he kindly provided us with his virtual space on YouTube, for which we thank him a lot.

Image-empty-state.png

2. 5. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Česká běžkyně Marcela Joglová vydraží svůj dres a výtěžek daruje EMOTERu

Marcela Joglová doběhla minulý týden na maratonu v nizozemském Twente v čase 2:28:16 a splnila tak limit na olympijské hry. Vy máte teď jedinečnou šanci získat dres, ve kterém Marcela limit splnila.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Czech runner Marcela Joglová will auction off her shirt and donate the proceeds to EMOTER

Marcela Joglová ran the marathon in Twente last week at 2:28:16 and thus met the limit for the Olympic Games. You now have a unique chance to get a shirt in which Marcela met the limit.

Image-empty-state.png

27. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Vyšlo druhé číslo našeho zpravodaje

Naše stážistky, Nina Vilčeková a Anežka Česalová, vám s radostí představují druhé číslo našeho zpravodaje Notes.ug, zápisník z Ugandy. A my musíme potvrdit, že tohle číslo je ještě lepší než to první. Začtěte se do historie Ugandy a poslechněte si k tomu hudební podkres, který vám holky schovaly v odkazech. Tohle si nesmíte nechat ujít!

1f1ec-1f1e7_edited.png

The second issue of our bulletin has been published

Our interns, Nina Vilčeková and Anežka Česalová, are pleased to present the second issue of our bulletin Notes.ug - a notebook from Uganda. And we have to confirm that this number is even better than the first one. Get into the history of Uganda and listen to the musical background that the girls have hidden in the links. You must not miss this!

Image-empty-state.png

25. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Alza.cz začala prodávat naše certifikáty

Věděli jste, že při nákupu na Alza.cz nově můžete podpořit i EMOTER? Stačí přidat do košíku náš certifikát za 100 Kč. Celá částka jde přímo na dobrou věc.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Alza.cz started selling our certificates

Did you know that you can now also support EMOTER when shopping at Alza.cz? Just add our certificate for €4 to the basket. The whole amount goes straight to EMOTER and our work in Africa.

Image-empty-state.png

16. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

O EMOTERu napsala článek i 3. LF UK

Máme velkou radost, že se nám dostalo podpory z 3. LF UK, která o nás zveřejnila článek na svých webových stránkách. Přečíst si ho můžete po kliknutí na odkaz.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Third Faculty of Medicine has written about us

We are very happy that we received support from the Third Faculty of Medicine, Charles University, which published an article about us on its website. You can read it by clicking on the link.

Image-empty-state.png

9. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Pořad "Napříč Afrikou" se přesouvá na Facebook

Po úspěšných pilotních třech dílech pořadu “Napříč Afrikou”, kdy se naši posluchači na Clubhouse seznámili s Ugandou, se přesouváme na Facebook. A jaký díl nás čeká příště?

1f1ec-1f1e7_edited.png

“Across Africa” show is moving to Facebook live

After the successful pilot of three episodes of the show "Across Africa", when our listeners got to know Uganda at Clubhouse, we are moving to Facebook. And what part awaits us next?

Image-empty-state.png

8. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

V Pawongu jsme ošetřili dalších 274 lidí

Léky nakoupené, auto pronajaté, lékaři připraveni. Vyrážíme do Pawongu, na první místo našeho březnového výjezdu. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale i tak naši pomoc v Pawongu za jeden den vyhledalo 274 lidí, které jsme ošetřili, naočkovali a poučili je o ochraně zdraví. Další tři dny a další tři obce jsou před námi.

1f1ec-1f1e7_edited.png

We treated another 274 people in Pawong

Medicines bought, car rented, doctors ready. We set off to Pawong, the first place on our March outreach. The weather wasn't too good for us, but even so, 274 people in Pawong got our help. We treated them, vaccinated and taught them about prevention. The next three days and three more villages are ahead of us.

Image-empty-state.png

1. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Založila neziskovku, aby pomáhala v Ugandě

Nyní tam kvůli koronaviru nemůže jezdit, zatímco lidé stále umírají na nemoci, které předtím snadno vyléčila. Během studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Lenka Karahutová několikrát odjela do Ugandy...

1f1ec-1f1e7_edited.png

She started a non-profit to help in Uganda

Now, because of coronavirus, she is not allowed there, and people are still dying of other diseases. During her studies at the 3rd Faculty of Medicine at Charles University in Prague, Lenka Karahutová went to Uganda to help with health care several times.

Image-empty-state.png

10. 3. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

První výjezd tohoto roku je už za pár dní

Přesně za dva týdny se po roce opět vrátíme do okresu Nebbi v Ugandě a uskutečníme náš vůbec první letošní výjezd. Dalších pět nás potom čeká každý následující měsíc.

1f1ec-1f1e7_edited.png

The first outreach of this year begins in a few days

In two weeks exactly, after a year, we will return to the Nebbi district in Uganda and make our first ever outreach this year. Another five await us every following month.

Image-empty-state.png

17. 3. 2021

bottom of page