top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

MEDIDAYS 2023

1f1ec-1f1e7_edited.png

MEDIDAYS 2023

Radek Novotný

13. 1. 2023

1f1e8-1f1ff_edited.png

EMOTER se podílí na organizaci lékařské konference MEDIDAYS 2023, která proběhne 20. - 21. 1. 2023 v prostorách Vienna House Andel's Prague. Uvidíme se tam?

1f1ec-1f1e7_edited.png

EMOTER participates in the organization of the medical conference MEDIDAYS 2023, which will take place on January 20 - 21, 2023 in Vienna House Andel's Prague. Are we going to see you there?

Konferenci MEDIDAYS.cz pořádá spolek Mladí lékaři (mladilekari.cz) za pomoci několika dalších spolků včetně EMOTERu. Dozvíte se tam nejen, jak rozjet vlastní ordinaci, a vyzkoušíte si ultrazvuk, ale také si poslechnete hromadu zajímavých diskuzí - mimo jiné i tu naši o zahraničních misích. Těšíme se na vás!

Více informací a registrace na medidays.cz

The MEDIDAYS.cz conference is organised by Mladí lékaři (mladilekari.cz) with the help of several other organisations, including EMOTER. There you will not only learn how to start your own practice, and try out ultrasound, but also listen to a lot of interesting discussions - including ours about foreign missions. We look forward to seeing you!

More information and registration at medidays.cz

bottom of page