top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Benefiční běh pro EMOTER

1f1ec-1f1e7_edited.png

Charity run for EMOTER

Tamara Fořtová

28. 5. 2022

1f1e8-1f1ff_edited.png

Letos se po 3 letech čekání opět uskutečnila Vinohradská trojka - benefiční běh 3. lékařské fakulty. Běhu se zúčastnilo 215 studentů a zaměstnanců 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A o to krásnější bylo, že výtěžek z celé akce putuje EMOTERu.

1f1ec-1f1e7_edited.png

This year, after 3 years of waiting, Vinohradská Trojka took place again - a charity run of the 3rd Faculty of Medicine. 215 students and employees of the faculty took part in the run. And it was all more beautiful that the proceeds from the whole event went to EMOTER.

bottom of page