top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Potvrzení o darech za rok 2020

1f1ec-1f1e7_edited.png

Confirmation of donations for 2020

Petr Janota

16. 3. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Pro ty z Vás, kdo jste v minulém roce darovali, máme dobrou zprávu. Loňské a letošní dary Vám sníží výrazněji než dříve základ daně. Jak to funguje a za jakých podmínek si můžete dar ze základu daně odečíst?

1f1ec-1f1e7_edited.png

We have good news for those of you who donated last year. Last year's and this year's donations will reduce your tax base more significantly than before. How does it work and under what conditions can you deduct the gift from the tax base?

Kromě radosti z darování přináší tato doba i praktickou výhodu: fyzické osoby si budou moci snížit základ daně až o 30 % ve zdaňovacích obdobích kalendářních let 2020 a 2021. Právnické osoby si budou moci snížit základ daně také o 30 %, a to ve zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

In addition to the joy of donation, this period also brings a practical advantage: individuals will be able to reduce their tax base by up to 30% in the tax periods of the calendar years 2020 and 2021. Legal entities will also be able to reduce their tax base by 30% in tax periods, which ended in the period from 1 March 2020 to 28 February 2022.

bottom of page